MIITCO.COM
موسسه فناوری اطلاعات مشکوه دانش
تمامی حقوق قانونی رزرو شده است.
تماس با ما:
it@miitco.com


 اهداف : توسعه و رشد صنعت فناوری اطلاعات

 • ورود به بازارهای جهانی کار نوین بین المللی
 • اشتغال زایی جوانان

   

   استراتژی ها:

  • دستیابی به الگوهای استاندارد آموزشی بین المللی
  • تدوین سرفصل های استاندارد آموزشی
  • تدوین دوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات و متناسب با نیازهای ملی
  • تبادل دانشجو با نیروی متخصص با استاد و کارشناس در سطح بین المللی
  • عضویت در سازمانها و مجامع بین المللی


      این شرکت با بکارگیری و اجرای استانداردهای نوین آموزشی بسترسازی مناسبی را جهت آموزش و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز در سطح ملی بوجود آورده است. از یکسو با گسترش آموزش در بین گروههای سنی زیر 18 سال سعی در نهادینه سازی آموزشهای فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با آموزش ویژه صاحبان مشاغل دولتی و خصوصی و همچنین بانوان سعی در توسعه همزمان آموزش های فنآوری اطلاعات در میان اقشار جامعه نموده است تا زمینه ساز اجرای سیاستهای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد شهروند الکترونیک باشد.

    •