لیست دروس:
کد درسنام درستعداد ساعاتشهریهتاریخ شروع
 ICDL : مهارت های هفت گانه905.400.000 
توضیحات دوره:

مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) :
 45.000    تومان
1. سخت افزار
2. نرم افزار
3. شبکه ها
4. ICT در زندگی روزمره
5. امنیت
6. قوانین

صفحه گسترده ها (MS-Excel) :
105.000 تومان
1. استفاده از برنامه
2. خانه ها (Cell)
3. فرمول ها و توابع
4. قالب بندی
5. نمودارها
6. آماده سازی خروجی

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها:
65.000 تومان
1. سیستم عامل
2. مدیریت فایل ها
3. برنامه های کمکی
4. مدیریت چاپ

پایگاه داده ها (MS-Access)  :
105.000 تومان
1. درک مفهوم پایگاه داده
2. استفاده از برنامه
3. جداول
4. بازیابی اطلاعات
5. اشیاء (objects)
6. خروجی ها

واژه پردازی (MS-Word) :
105.000 تومان
1. استفاده از برنامه
2. ایجاد سند
3. قالب بندی
4. اشیاء (Objects)
5. ادغام پستی
6. آماده سازی خروجی ها

ارائه مطالب (MS-PowerPoint) :
60.000 تومان
1. استفاده از برنامه
2. ساخت یک ارائه مطلب
3. متن
4. نمودارها
5. اشیاء گرافیکی
6. آماده سازی خروجی

مرور وب و اینترنت :
65.000 تومان
1. اینترنت
2. استفاده از مرورگر
3. استفاده از وب
4. خروجی های وب
5. استفاده از پست الکترونیک
6. مدیریت پست الکترونیک